List of scientific papers:
 
Guest editor of Special Issue of

International Journal of Molecular Sciences
Special Issue "Recent Advances in Coordination Chemistry of Metal Complexes Based on Schiff Base Ligands: Structure-Property Relationships and Applications"
Deadline for manuscript submissions: 25 June 2023

Special Issue "Recent Advances in Coordination Chemistry of Metal Complexes Based on Schiff Base Ligands: Structure-Property Relationships and Applications, 2nd Edition"
Deadline for manuscript submissions: 25 December 2023

2023

A Single Biaryl Monophosphine Ligand Motif—The Multiverse of Coordination Modes
Miroslaw B., Dybala I., Jasiński R., and Demchuk O.M.
Inorganics, 2023, 11(10) 399. https://doi.org/10.3390/inorganics11100399

An Efficient Asymmetric Cross-Coupling Reaction in Aqueous Media Mediated by Chiral Chelating Mono Phosphane Atropisomeric Biaryl Ligand
Kapłon, K., Frynas, S., Mirosław, B., Lipkowski, J., Demchuk, O.M.
Catalysts, 2023, 13(2), 353; https://www.mdpi.com/2073-4344/13/2/353

Low-Molecular-Weight Organogelators Based on N-dodecanoyl-L-amino Acids—Energy Frameworks and Supramolecular Synthons
Barbara Miroslaw, Oleg M. Demchuk, Roman Luboradzki, Katarzyna Tyszczuk-Rotko
Materials 2023, 16(2), 702; https://doi.org/10.3390/ma16020702

2022

Photofunctions in Hybrid Systems of Schiff Base Metal Complexes and Metal or Semiconductor (Nano)Materials
Takashiro Akitsu, Barbara Miroslaw, Shanmugavel Sudarsan
Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 10005. https://doi.org/10.3390/ijms231710005
(IF 6.208)

A modular approach to atropisomeric bisphosphines of diversified electronic density on phosphorus atoms
Oleg M. Demchuk, Aleksandra Martyna, Mateusz Kwaśnik, Katarzyna Szwaczko, Dorota Strzelecka, Barbara Mirosław, Kazimierz Michał Pietrusiewicz, Zofia Urbanczyk-Lipkowska
Molecules 2022, 27, 5504. https://doi.org/10.3390/molecules27175504
(IF 4.927)

Synthesis, structure and sulfonamide–sulfonimide tautomerism of sulfonamide–1,2,4-triazine derivatives
Danuta Branowska, Waldemar Wysocki, Ewa Wolińska, Karolina Koc, Katarzyna Stańska, Barbara Mirosław, Zbigniew Karczmarzyk
Acta Cryst. (2022). C78, 462-469 https://doi.org/10.1107/S2053229622007781
(IF 1.184)

Przemysław Woliński, Agnieszka Kącka-Zych, Barbara Mirosław, Ewelina Wielgus, Aleksandra Olszewska, Radomir Jasiński
Green, one-pot synthesis of 1,2-oxazine-type herbicides via non-catalyzed Hetero Diels-Alder reactions comprising (2E)-3-aryl-2-nitroprop-2-enenitriles
Journal of Cleaner Production, 356 (2022) 131878 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.131878
(IF 11.072)

Spodium bonds and metal–halogen···halogen–metal interactions in propagation of monomeric units to dimeric or polymeric architectures
Vali Alizadeh, Ghodrat Mahmoudi, Marina A. Vinokurova, Kuzma M. Pokazeev, Kseniia A. Alekseeva, Barbara Miroslaw, Ali Akbar Khandar, Antonio Frontera, Damir A. Safin
Journal of Molecular Structure, 2022, 1252, 132144 https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2021.132144
(IF 3.841)

New azamacrocyclic binuclear Cu(II) aminocarboxylate complexes: Structural, magnetic, spectral and antiproliferative studies
Mirjana Antonijević Nikolić, Branka Dražić, Beata Cristóvão, Agata Bartyzel, Barbara Miroslaw, Slađana Tanasković
Journal of Molecular Structure, 2022, 1252, 131969 https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2021.131969
(IF 3.841)

2021
 
Zastosowanie kompleksów palladu do uzyskiwania czystych enancjomerycznie związków fosforoorganicznych
O.M. Demchuk, K. Szwaczko, D. Strzelecka, Z. Lipkowska, B. Mirosław, J. Lipkowski, K. M. Pietrusiewicz
Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce. Nowe wyzwania i możliwości, Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Zbigniewa Hubickiego, UMCS Lublin (2021) 187–191.
Lublin, 29-30 czerwca 2021 poster

The participation of 3,3,3-trichloro-1-nitroprop-1-ene in the [3 + 2] cycloaddition reaction with selected nitrile N-oxides in the light of the experimental and MEDT quantum chemical study
Karolina Zawadzińska, Mar Ríos-Gutiérrez, Karolina Kula, Przemysław Woliński, Barbara Mirosław, Tomasz Krawczyk, Radomir Jasiński
Molecules, 2021, 26(22), 6774 https://doi.org/10.3390/molecules26226774

Structure, thermal stability and magnetic behavior of Mn(II) complexes with phenoxyacetic acid herbicides
Aleksandra Drzewiecka-Antonik, Wiesława Ferenc, Barbara Mirosław, Dariusz Osypiuk, Jan Sarzyński
Polyhedron, 2021, 207, 115370 https://doi.org/10.1016/j.poly.2021.115370
 
Ghodrat Mahmoudi, Ennio Zangrando, Barbara Miroslaw, Atash V.Gurbanov, Maria G. Babashkina, Antonio Frontera, Damir A. Safin
Spodium bonding and other non-covalent interactions assisted supramolecular aggregation in a new mercury(II) complex of a nicotinohydrazide derivative
Inorganica Chimica Acta, 519 (2021) 120279

Katarzyna Szwaczko, Barbara Miroslaw, Oleg M. Demchuk, Grzegorz Wójciuk, Liliana Mazur and Kazimierz Michał Pietrusiewicz
Metathetic approach to new NORPHOS-related bisphosphanes: facile synthesis and application in asymmetric hydrogenation
Pure and Applied Chemistry 2021 https://doi.org/10.1515/pac-2020-1205
 
Agnieszka Fryźlewicz, Agnieszka Kącka-Zych, Oleg M. Demchuk, Barbara Mirosław, Przemysław Woliński, Radomir Jasiński
Green synthesis of nitrocyclopropane-type precursors of inhibitors for the maturation of fruits and vegetables via domino reactions of diazoalkanes with 2-nitroprop-1-ene
Journal of Cleaner Production 292 (2021) 126079 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126079
 
2020
Ghodrat Mahmoudi, Maciej Kubicki, Duane Choquesillo-Lazarte, Barbara Miroslaw, Eugeny V. Alexandrov, Pavel N. Zolotarev, Antonio Frontera, Damir A. Safin
Supramolecular architectures of Mn(NCS)2 complexes with N’-(1-(pyridin-4-yl)ethylidene)picolinohydrazide and N’-(phenyl(pyridin-4-yl)methylene)isonicotinohydrazide
Polyhedron 190 (2020) 114776. https://doi.org/10.1016/j.poly.2020.114776
 
Farhad Akbari Afkhami, Ghodrat Mahmoudi, Barbara Miroslaw, Fengrui Qu, Arunava Gupta, Antonio Frontera, Fedor I. Zubkov, Ennio Zangrando and  Damir A. Safin
Complexes of BiCl3 with hydrazone derived ligands: a Möbius-like discrete metal chelate versus a salt-like porous polymeric structure
New J. Chem., 2020,44, 9429-9437. https://doi.org/10.1039/D0NJ00930J
(IF 3.288)
 
Barbara Miroslaw
Homo- and Hetero-Oligonuclear Complexes of Platinum Group Metals (PGM) Coordinated by Imine Schiff Base Ligands
Int. J. Mol. Sci. 21(10) (2020) 3493. https://doi.org/10.3390/ijms21103493
(IF 4.556)

Przemysław Woliński, Agnieszka Kącka-Zych, Oleg M. Demchuk, Agnieszka Łapczuk-Krygier, Barbara Miroslaw, Radomir Jasiński
Clean and molecularly programmable protocol for preparation of bis-heterobiarylic systems via a domino pseudocyclic reaction as a valuable alternative for TM-catalyzed cross-couplings
Journal of Cleaner Production 275 (2020) 122086. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122086
(IF 7.246)

Beata Cristóvão, Dariusz Osypiuk, Barbara Miroslaw, Agata Bartyzel
Heterometallic di- and trinuclear CuIILnIII (LnIII = La, Ce, Pr, Nd) complexeswith an alcohol-functionalized compartmental Schiff base ligand: syntheses,crystal structures, thermal and magnetic studies
Polyhedron 188 (2020) 114703. https://doi.org/10.1016/j.poly.2020.114703

Juan D.Velásquez, Ghodrat Mahmoudi, Ennio Zangrando, BarbaraMiroslaw, Damir A.Safin, Jorge Echeverría
Non-covalent interactions induced supramolecular architecture of Hg(NCS)2 with 3-pyridinecarbaldehyde nicotinoylhydrazone
Inorg. Chim. Acta 509 (2020) 119700. https://doi.org/10.1016/j.ica.2020.119700
 
Maura Malinska, Aleksandra Kieliszek, Anna E. Kozioł, Barbara Mirosław, Krzysztof Woźniak
Interplay between packing, dimer interaction energy and morphology in a series of tricyclic imide crystals
Acta Cryst. B76 (2020) 157–165. https://doi.org/10.1107/S2052520620001304
 
Burak Ay, Emel Yildiz, Onur Şahin, Ghodrat Mahmoudi, Maciej Kubicki. Venkatesan Perumal, Judith Percino, Barbara Miroslaw, Damir A.Safin
Novel lanthanide(III) complex [LaL2(NO3) (H2O)2]·5H2O with 2-pyridine carboxaldehyde isonicotinoyl hydrazine exhibiting a 3D supramolecular topology 3,6T49
J. Mol. Struct. 1212 (2020) 128151; https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2020.128151 
 
Barbara Mirosław, Ghodrat Mahmoudi, Wiesława Ferenc, Beata Cristovao, Dariusz Osypiuk, Jan Sarzynski, Halina Głuchowska, Antonio Franconetti, Antonio Frontera
Halogen interactions in dinuclear copper(II) 2,4-dibromophenoxyacetate - crystal structure and quantum chemical calculations
J. Mol. Struct. 1202 (2020) 127227 https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2019.127227
 
Karolina Kula, Joanna Dobosz, Radomir Jasiński, Agnieszka Kącka-Zych, Agnieszka Łapczuk-Krygier, BarbaraMirosław, Oleg M.Demchuk
[3+2] Cycloaddition of diaryldiazomethanes with (E)-3,3,3-trichloro-1-nitroprop-1-ene: An experimental, theoretical and structural study
J. Mol. Struct. 1203 (2020) 127473 https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2019.127473
 
2019
 
Masood Mehrabian, Sina Dalir, Ghodrat Mahmoudi, Barbara Miroslaw, Maria G. Babashkina, Anna V. Dektereva and Damir A. Safin
A Highly Stable All-Inorganic CsPbBr3 Perovskite Solar Cell
Eur. J. Inorg. Chem. (2019) 3699–3703 DOI: 10.1002/ejic.201900562

Barbara Miroslaw, Beata Cristóvão, Zbigniew Hnatejko
Halogen bonded lamellar motifs in crystals of Schiff base ZnII–LnIII–ZnII coordination compounds – synthesis, structure, Hirshfeld surface analysis and physicochemical properties
Polyhedron 166 (2019) 83-90, https://doi.org/10.1016/j.poly.2019.03.047

Barbara Miroslaw, Dariusz Osypiuk, Beata Cristóvão and Halina Głuchowska
Symmetry in Recognition of Supramolecular Synthons–Competition between Hydrogen Bonding and Coordination Bond in Multinuclear CuII–4f Complexes with Bicompartmental Schiff Base Ligand
Symmetry 11 (4) (2019) 460. https://doi.org/10.3390/sym11040460 – the paper has been chosen as a Cover Story for the Speciall Issue.

Magdalena Malinowska, Barbara Miroslaw, Elzbieta Sikora, Jan Ogonowski, Agnieszka M. Wojtkiewicz, Maciej Szaleniec, Monika Pasikowska-Piwko, Irena Eris
New lupeol esters as active substances in the treatment of skin damage
PLOS ONE (2019) https://doi.org/10.1371/journal.pone.0214216

K. Michał Pietrusiewicz, Katarzyna Szwaczko, Barbara Mirosław, Izabela Dybała, Radomir Jasiński, Oleg M. Demchuk
New Rigid Polycyclic Bis(phosphane) for Asymmetric Catalysis
Molecules 24 (3) (2019) 571. https://doi.org/10.3390/molecules24030571
 
D. Osypiuk, B. Cristóvão, W. Ferenc B. Mirosław, Heterordzeniowe związki kompleksowe z zasadami Schiffa – właściwości fizykochemiczne, Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce. Nowe wyzwania i możliwości (Z. Hubicki, Ed.), UMCS Lublin (2019) 343–346. 
 
Ghodrat Mahmoudi, Ali Akbar Khandar, Farhad Akbari Afkhami, Barbara Miroslaw, Atash V. Gurbanov, Fedor I. Zubkov, Alan Kennedy, Antonio Franconetti and Antonio Frontera
Modulation of coordination in pincer-type isonicotinohydrazone Schiff base ligands by proton transfer
CrystEngComm 21 (2019) 108-117. https://doi.org/10.1039/c8ce01580e
 
2018
Barbara Miroslaw, Beata Cristóvão, Zbigniew Hnatejko
Structural, Luminescent and Thermal Properties of Heteronuclear PdII–LnIII–PdII Complexes of Hexadentate N2O4 Schiff Base Ligand
Molecules 23(10) (2018) 2423. https://doi.org/10.3390/molecules23102423
 
Mirosław B., Babyuk D., Łapczuk-Krygier A., Kącka A., Demchuk O., Jasiński R.
Regiospecific formation of the nitromethyl-substituted 3-phenyl-4,5-dihydroisoxazole via [3+2] cycloaddition
Monatsh Chem. 149(10) (2018) 1877–1884. - DOI: 10.1007/s00706-018-2227-6
 
Barbara Miroslaw, Beata Cristóvão, Zbigniew Hnatejko
Heterometallic ZnII–LnIII–ZnII Schiff Base Complexes with Linear or Bent Conformation—Synthesis, Crystal Structures, Luminescent and Magnetic Characterization.
Molecules 23(7) (2018) 1761. https://doi.org/10.3390/molecules23071761
 
Danuta Branowska, Justyna Ławecka, Mariusz Sobiczewski, Zbigniew Karczmarzyk, Waldemar Wysocki, Ewa Wolińska, Ewa Olender, Barbara Mirosław, Alicja Perzyna, Anna Bielawska, Krzysztof Bielawski
Synthesis of unsymmetrical disulfanes bearing 1,2,4-triazine scaffold and their in vitro screening towards anti-breast cancer activity
Monatsh Chem 149 (2018) (8) 1409–1420. https://doi.org/10.1007/s00706-018-2206-y
 
Ferenc, B. Cristóvão, D. Osypiuk, B. Mirosław, Heterordzeniowe związki kompleksowe z zasadami Schiffa – właściwości fizykochemiczne, in: Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce. Nowe wyzwania i możliwości (Z. Hubicki, Ed.), UMCS Lublin (2018) 63–66.
 
Beata Cristóvão, Dariusz Osypiuk, Barbara Miroslaw, Agata Bartyzel
Syntheses, crystal structures, thermal and magnetic properties of new heterotrinuclear CuII–LnIII–CuII complexes incorporating N2O4-donor Schiff base ligands
Polyhedron 144 (2018) 225–233.
https://doi.org/10.1016/j.poly.2018.01.023
 
Ghodrat Mahmoudi, Jan K. Zaręba, Antonio Bauzá, Maciej Kubicki, Agata Bartyzel, Anastasios D. Keramidas, Leonid Butusov, Barbara Mirosław and Antonio Frontera
Recurrent supramolecular motifs in discrete complexes and coordination polymers based on mercury halides: prevalence of chelate ring stacking and substituent effects
CrystEngComm 20 (2018) 1065–1076.
DOI: 10.1039/C7CE02166F

2017

Beata Cristovao, Barbara Miroslaw, Agata Bartyzel
Hexanuclear [Cu4 II Ln2 III ] compounds incorporating N,O-donor ligands
– Synthesis, crystal structures and physicochemical properties
Inorganica Chimica Acta 466 (2017) 160–165.
doi.org/10.1016/j.ica.2017.06.002

Radomir Jasiński; Karolina Kula; Agnieszka Kącka; Barbara Mirosław
Unexpected course of reaction between (E)-2-aryl-1-cyano-1-nitroethenes and diazafluorene: why there is no 1,3-dipolar cycloaddition?"
Monatshefte fur Chemie - Chemical Monthly, 148 (2017) 909–915.
doi:10.1007/s00706-016-1893-5

Aleksandra Drzewiecka-Antonik, , Wiesława Ferenc, Paweł Rejmak, Anna Wolska, Marcin T. Klepka, Beata Cristóvao, Barbara Mirosław, Jan Sarzyński, Dariusz Osypiup
Coordination environment of new Co(II), Ni(II) and Cu(II) complexes with 4-bromophenoxyacetic acid: Structural, spectroscopic and theoretical studies
Polyhedron, 133 (2017) 54–62.
https://doi.org/10.1016/j.poly.2017.05.005

2016

Katarzyna Szwaczko, Oleg M. Demchuk, Barbara Mirosław, Dorota Strzelecka, K. Michał Pietrusiewicz
Straightforward approach to norbornene core based chiral ligands by tandem cross dehydrogenative coupling reactions,
Tetrahedron Letters 57 (2016) 3491–3495.
DOI:10.1016/j.tetlet.2016.06.104


Monika Pitucha, Maciej Wos, Malgorzata Miazga-Karska, Katarzyna Klimek, Barbara Mirosław, Anna Pachuta-Stec, Agata Gładysz, Grazyna Ginalska
Synthesis, antibacterial and antiproliferative potential of some new 1-pyridinecarbonyl-4-substituted thiosemicarbazide derivatives
Med Chem Res. 25 (2016) 1666–1677.
DOI 10.1007/s00044-016-1599-6


Radomir Jasiński, Barbara Miroslaw, Oleg M. Demchuk, Dmytro Babyuk, Agnieszka Łapczuk-Krygier
In the search for experimental and quantumchemical evidence for zwitterionic nature of (2E)-3-[4-(dimethylamino)phenyl]-2-nitroprop-2-enenitrile - an extreme example of donor-π-acceptor push-pull molecule
Journal of Molecular Structure 1108 (2016) 689–697.
DOI: 10.1016/j.molstruc.2015.12.056

Katarzyna Tyszczuk-Rotko, Radovan Metelka, Karel Vytřas, Mariusz Barczak, Ilona Sadok, Barbara Mirosław
A simple and easy way to enhance sensitivity of Sn(IV) on bismuth film electrodes with the use of a mediator
Monatshefte furChemie/Chemical Monthly, 147 (2016) 61–68.
DOI: 10.1007/s00706-015-1601-xDanuta Branowska, Ewa Olender, Waldemar Wysocki, Zbigniew Karczmarzyk, Ilona Bancerz, Przemyslaw Ledwon, Mieczyslaw Lapkowski, Barbara

Mirosław, Zofia Urbańczyk-Lipkowska, Przemysław Kalicki
Synthesis and electrochemical characterization of oligothiophenes with 1,2,4-triazine and 5,5′-bi-1,2,4-triazine as strong electron acceptor units
Electrochimica Acta, 214 (2016) 19–30.
DOI: 10.1016/j.electacta.2016.08.019


Joanna Stefanska, Karolina Stepien, Anna Bielenica, Daniel Szulczyk, Barbara Miroslaw, Anna E Koziol, Giuseppina Sanna, Filippo Iuliano, Silvia Madeddu, Michal Jozwiak, Marta Struga
Antimicrobial and Anti-Biofilm Activity of Thiourea Derivatives Bearing 3-Amino-1H-1, 2, 4-Triazole Scaffold
Med. Chem. 12 (2016) 478–488.
DOI: 10.2174/1573406412666151204003146

Beata Cristóvão, Barbara Mirosław
Kompleksy metali 3d- i 4f-elektronowych z zasadami Schiffa – synteza, badania spektroskopowe, strukturalne i termiczne
Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Zbigniewa Hubickiego. Tom 1. ISBN 978-83-945225-1-3 str. 123-131.

Beata Cristóvão, Barbara Mirosław, Wiesława Ferenc
Nowe heterordzeniowe związki kompleksowe CuII–LnIII–CuII z ligandem N,O-donorowym typu salenu – synteza, budowa i właściwości spektroskopowe.
Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. Lublin 07-09 czerwca 2016 roku.
Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Zbigniewa Hubickiego. Tom 1. ISBN 978-83-945225-1-3 str. 119-22.

2015

B. Cristóvão and B. Miroslaw
Tautomerism of compartmental Shiff base ligand and characterization of a new heterometallic CuII–DyIII complex – synthesis, structure and magnetic properties
Inorganic Chemistry Communications 52 (2015) 64–68.

Beata Cristóvão, Barbara Miroslaw, Julia Kłak, Michał Rams
Carbonato-bridged heteronuclear NiII2LnIII2 (Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) complexes synthesized by fixation of atmospheric CO2 – Structural and magnetic studies
Polyhedron 85 (2015) 697–704.

Barbara Miroslaw, Tomasz Plech, Monika Wujec
Halogen bonding in the antibacterial 1,2,4-triazole-3-thione derivative - spectroscopic properties, crystal structure and conformational analysis
Journal of Molecular Structure 1083 (2015) 187–193.

Beata Cristóvão, Barbara Miroslaw
Asymmetry in propeller-like trinuclear diphenoxo-bridged CuII–LnIII–CuII (Ln = La, Pr, Nd) Schiff base complexes–synthesis, structure and magnetic properties
Journal of Coordination Chemistry, 68 (2015) 1602–1615.

B. Cristóvão, R. Pełka, B. Miroslaw
A novel hexanuclear CuII4–GdIII2 cluster obtained from heterotrinuclear building blocks
Inorganic Chemistry Communications 54 (2015) 81–84.

Asad Masoumi, Masoumeh Servati Gargari, Ghodrat Mahmoudi, Barbara Miroslaw, Bruno Therrien, Marjan Abedi, Paul Hazendonk
Structural diversity in mercury(II) coordination complexes with asymmetrical hydrazone-based ligands derived from pyridine
Journal of Molecular Structure 1088 (2015) 64–69.

Anna Bielenica, Ewa Kedzierska, Sylwia Fidecka, Hanna Maluszynska, Barbara Miroslaw, Anna E. Koziol, Joanna Stefanska, Silvia Madeddu, Gabriele Giliberti, Giuseppina Sanna and Marta Struga
Synthesis, Antimicrobial and Pharmacological Evaluation of Thiourea derivatives of 4H-1,2,4-triazole
Letters in Drug Design & Discovery, 2015, 12, 263-276.
DOI: 10.2174/1570180811666141001010044

2014

Beata Cristóvão, Julia Kłak, Barbara Miroslaw
Synthesis and characterization of CuII–LnIII (Ln = Ho, Tm, Yb or Lu) complexes with N2O4-donor Schiff base ligand
Journal of Coordination Chemistry 67 (2014) 2728-2746.
DOI: 10.1080/00958972.2014.948432

Beata Cristóvão, Julia Kłak, Robert Pełka, Barbara Miroslaw,and Zbigniew Hnatejko
Heterometallic trinuclear 3d-4f-3d compounds based on a hexadentate Schiff base ligand
Polyhedron 68 (2014) 180–190.

Yusuf Sert, Barbara Miroslaw, Cagrı Cırak, Hatice Dogan, Daniel Szulczyk, Marta Struga
Vibrational spectroscopy (FT-IR and Laser-Raman) investigation, and computational (M06-2X and B3LYP) analysis on the structure of 4-(3-fluorophenyl)-1-(propan-2-ylidene)-thiosemicarbazone
Spectrochim. Acta A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 128 (2014) 91–99.

Beata Cristóvão, Robert Pełka, Barbara Miroslaw, Julia Kłak
A heterometallic Ni2Gd2 complex : Synthesis, structure and magnetic properties
Inorganic Chemistry Communications 46 (2014) 94–97.

Barbara Miroslaw, Anna E. Koziol, Anna Bielenica, Kamil Dziuba, Marta Struga
Substituent effect on supramolecular motifs in series of succinimide polycyclic keto derivatives - spectroscopic, theoretical and crystallographic studies
Journal of Molecular Structure 1074 (2014) 695–702.
DOI: 10.1016/j.molstruc.2014.05.029

Aleksandra Sawczenko, Barbara Miroslaw, Tadeusz Lis and Anna E. Koziol
Direct Synthesis of Novel Polymeric Bimetallic Phthalimide Complex: poly{catena-(bis(μ3-phthalimido-N,O,O')-bis(μ2-phthalimido-N,O)-aqua-dipropanol-copper(II)disodium}
Pure and Applied Chemical Sciences, 2 (2014) 73–86.

Oleg M. Demchuk, I. Justyniak, B. Miroslaw R. Jasinski
2-Methoxynaphthylnaphthoquinone and its solvate: synthesis and structure - properties relationship
Journal of Physical Organic Chemistry 27 (2014) 66–73.
DOI: 10.1002/poc.3237

2013

Magdalena Pakosińska-Parys, Jerzy Kossakowski, Barbara Miroslaw, Anna E. Kozioł and Joanna Stefańska
Synthesis and pharmacological activity of 1,8,11,11-tetramethyl-4-azatricyclo[5.2.2.02,6]undec-8-ene-3,5-dione derivatives
Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research 70 (2013) 505–515.

B. Cristóvão, B. Miroslaw
Propeller-like heterotrinuclear CuII–LnIII–CuII compounds –Physicochemical properties
Inorganica Chimica Acta 401 (2013) 50–57.

Beata Cristóvão, Barbara Miroslaw, Julia Kłak
New mononuclear CuII and tetranuclear CuII2–LaIII2 Schiff base complexes – physicochemical properties
Polyhedron 62 (2013) 218–226.

Bielenica, M. Struga, B. Mirosław, A.E. Kozioł, J. Kossakowski,G. Sanna, P. La Colla and G. Giliberti
Synthesis and biological evaluation of N-substituted polycyclic imides derivatives
Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research 70 (2013) 809–822.

2012

Barbara Miroslaw, Anna E. Koziol, Magdalena Pakosinska-Parys and Marta Struga
17-Hydroxy-1,8-dimethyl-17-azapentacyclo-[6.6.5.02,7.09,14.015,19]nonadeca-2,4,6,9(14),10,12-hexaene-16,18-dione
Acta Cryst. E68 (2012) o3293–o3294.

Joanna Stefanska, Daniel Szulczyk, Anna E. Koziol, Barbara Miroslaw, Ewa Kedzierska,
Sylwia Fidecka, Bernardetta Busonera, Giuseppina Sanna, Gabriele Giliberti, Paolo La Colla, Marta Struga
Disubstituted thiourea derivatives and their activity on CNS: Synthesis and biological evaluation
European Journal of Medicinal Chemistry 55 (2012) 205-213.

Beata Cristóvão, Barbara Miroslaw, Julia Kłak
N,N’-bis(5-bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzylidene)-1,3-diaminopropane Cu–4f–Cu and Cu–4f complexes: Synthesis, crystal structures and magnetic properties
Polyhedron 34 (2012) 121–128.

Beata Cristóvão, Julia Kłak, Barbara Miroslaw
Synthesis, crystal structures and magnetic behavior of NiII–4f–NiII compounds
Polyhedron 43 (2012) 47–54.

2011

Barbara Miroslaw, Daniel Szulczyk, Anna E. Koziol and Marta Struga
4-(3-Fluorophenyl)-1-(propan-2-ylidene)thiosemicarbazone
Acta Cryst. E67 (2011) o3010.

Barbara Miroslaw, Monika Pitucha, Malgorzata Heliniak, Anna E. Koziol,
Novel Cu complexes of 1,2,4-triazole-3-thione derivatives
Acta Cryst. A67 (2011) C614.

Beata Cristóvão, Julia Kłak, Barbara Miroslaw, Liliana Mazur
Synthesis, crystal structures and magnetic characterization of heterodinuclear CuIIGdIII and CuIITbIII Schiff base complexes
Inorg. Chim. Acta 378 (2011) 288-296.

2005-2010

M. Struga, B. Miroslaw, M. Pakosinska-Parys, A. Drzewiecka, P. Borowski, J. Kossakowski, A.E. Koziol
Synthesis, characterization and supramolecular synthons in crystals of new derivatives of 10-oxa-4-azatricyclo[5.2.1.02,6]dec-8-ene-3,5-dione
Journal of Molecular Structure 965 (2010) 23.

Struga, J. Kossakowski, B. Miroslaw, A. E. Koziol, A. Zimniak
Synthesis of new 1,3-thiazepine derivatives
Journal of Heterocyclic Chemistry 46 (2009) 298.

Struga, M. Krawiecka, J. Kossakowski, J. Stefańska, B. Miroslaw, A. E. Koziol
Synthesis and structural characterisation of derivatives of tricyclo[5.2.1.02,6]dec-8-ene-3,5-dione with an expected antimicrobial activity
Journal of the Chinese Chemical Society 55 (2008) 1258.

Kossakowski, A. Bielenica, B. Mirosław, A. E. Kozioł, I. Dybała, M. Struga
4-Azatricyclo[5.2.2.02,6]undecane-3,5,8-triones as Potential Pharmacological Agents
Molecules 13 (2008) 1570.

Struga, J. Kossakowski, B. Mirosław, A. E. Kozioł
Synthesis of N–acetyl–N(3,5-dioxo-10-oxa-4aza-tricyclo[5.2.1.02,6]dec-4-yl)-acetamide
Molbank, (2007) M533 (http://www.mdpi.net/molbank/molbank2007.htm)

Struga, B. Miroslaw, I. Wawrzycka-Gorczyca, J. Kossakowski, A. E. Koziol
Synthesis, molecular and crystal structure of two tricyclic N-aminoimides
Polish Journal of Chemistry 81 (2007) 51.

Kossakowski, M. Struga, B. Mirosław, A. E. Kozioł
Synthesis of new derivatives of 4-amino-10-oxa-4-azatricyclo[5.2.1.02,6]dec-8-ene-3,5-dione
Annals of the Polish Chemical Society (2007) ISBN-978-83-922424-7-5 (http://www.pg.gda.pl/chem/InneJednostki/PTChem/ptch.htm)

Polyhedron, 133 (2017) 54–62.