1.      Grant MINIATURA 1 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (2017-2018)

 • Grant konkurs MINIATURA 1 – kierownik
  Nr grantu: 2017/01/X/ST5/00200
  Termin 16.09.2017-15.09.2018
  Tytuł: Badanie wpływu struktury na właściwości luminescencyjne związków koordynacyjnych 3d i 4f elektronowych metali z kleszczowymi zasadami Schiffa

  Powiązane publikacje

  Barbara Miroslaw, Beata Cristóvão, Zbigniew Hnatejko
  Halogen bonded lamellar motifs in crystals of Schiff base ZnII–LnIII–ZnII coordination compounds – synthesis, structure, Hirshfeld surface analysis and physicochemical properties
    Polyhedron 166 (2019) 83-90.  https://doi.org/10.1016/j.poly.2019.03.047
  Halogen bonded lamellar supramolecular motifs have been found in the series of trinuclear crystals of ZnII–LnIII–ZnII complexes with N,N′-bis(5-bromo-3-methoxysalicylidene)-1,3-diamino-2-propanol, with formulae [{Zn(HL)}2(μ-OAc)2Ln]NO3·2CH3OH·2H2O (1,2) and [{Zn(HL)}2(μ-OAc)2Ln]NO3·5.33H2O (3,4), where Ln = La (1), Ce (2), Er (3) and Yb (4). The isoskeletal crystals form monoclinic (1,2) or trigonal (3,4) layers built of halogen bonded dimers or trimers. The role of halogen bonding as a stabilizing force in building of long-range synthon aufbau modules (LSAM) is discussed. The heterotrinuclear coordination compounds were characterized by elemental analysis, FTIR and UV–Vis spectroscopy, thermal analysis, photoluminescence measurements, X-ray crystallography and Hirshfeld surface analyses.

  Barbara Miroslaw, Beata Cristóvão, Zbigniew Hnatejko
  Structural, Luminescent and Thermal Properties of Heteronuclear PdII–LnIII–PdII Complexes of Hexadentate N2O4 Schiff Base Ligand
   Molecules 23(10) (2018) 2423.  https://doi.org/10.3390/molecules23102423
  New PdII–LnIII–PdII complexes of hexadentate N2O4 Schiff base ligand (H4L: N,N′-bis(2,3-dihydroxybenzylidene)-1,3-diamino-2,2-dimethylpropane) with Eu (1), Tb (2), Er (3) and Yb (4) ([Pd2Eu(H2L)2NO3](NO3)2∙2H2O∙2CH3OH 1, [Pd2Ln(H2L)2H2O](NO3)3∙3H2O, where Ln = Tb 2, Er 3, [Pd2Yb(H2L)2H2O](NO3)3∙5.5H2O 4) were synthesized and characterized structurally and physicochemically by thermogravimetry (TG), differential thermogravimetry (DTG), differential scanning calorimetry (DSC) and luminescence measurements. The compounds 14 are built of cationic heterometallic PdII–LnIII–PdII trinuclear units. The palladium(II) centers adopt a planar square geometry occupying the smaller N2O2 cavity of the Schiff base ligand. The lanthanide(III) is surrounded by two Schiff base ligands (eight oxygen atoms) and its coordination sphere is supplemented by a chelating bidentate nitrate ion in 1 or by a water molecule in 24. The complexes have a bent conformation along the PdII–LnIII–PdII line with valence angles in the ranges of 162–171°. The decomposition process of the complexes results in mixtures of: PdO, Pd and respective lanthanide oxides Eu2O3, Tb2O3, Tb4O7, Er2O3, Yb2O3. The luminescent measurements show low efficiency intramolecular energy transfer only in the complex of terbium(III) (2).

  Barbara Miroslaw, Beata Cristóvão, Zbigniew Hnatejko
  Heterometallic ZnII–LnIII–ZnII Schiff Base Complexes with Linear or Bent Conformation—Synthesis, Crystal Structures, Luminescent and Magnetic Characterization.
   Molecules 23(7) (2018) 1761.  https://doi.org/10.3390/molecules23071761
  A series of racemic, heteronuclear complexes [Zn2Nd(ac)2(HL)2]NO3·3H2O (1), [Zn2Sm(ac)2(HL)2]NO3·3CH3OH·0.3H2O (2), [Zn2Ln(ac)2(HL)2]NO3·5.33H2O (35) (where HL is the dideprotonated form of N,N′-bis(5-bromo-3-methoxysalicylidene)-1,3-diamino-2-propanol, ac = acetate ion, and Ln = Eu (3), Tb (4), Dy (5), respectively) with an achiral multisite coordination Schiff base ligand (H3L) were synthesized and characterized. The X-ray crystallography revealed that the chirality in complexes is centered at lanthanide(III) ions due to two vicinally located μ-acetato-bridging ligands. The presented crystals have isoskeletal coordination units but they crystallize in monoclinic (1, 2) or trigonal crystal systems (35) with slightly different conformation. In 1 and 2 the ZnII–LnIII–ZnII coordination core is linear, whereas in isostructural crystals 35 the chiral coordination cores are bent and lie on a two-fold axis. The complexes 1, 35 show a blue emission attributed to the emission of the ligand. For ZnII2SmIII complex (2) the characteristic emission bands of f-f* transitions were observed. The magnetic properties for compounds 1, 4 and 5 are characteristic for the paramagnetism of the corresponding lanthanide(III) ions.

2.      Grant finansowany z Funduszy Unii Europejskiej (2011)

 • Grant na wyjazd i pomiary synchrotronowe XAS w laboratorium HASYLAB DESY w Niemczech – wykonawca
  Projekt nr I-20110121 EC
  Termin: 12.2011
  Tytuł: XAS study of Cu complexes with novel 1,2,4-triazole-3-thione and 3-thiourea ligands – potent inhibitors of metal enzymes and RNA-dependent DNA polymerase

3.      Grant finansowany przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych (2015)

 • Refundacja kosztów wyjazdu na European XFEL Users’ Meeting 2015 w laboratorium przy synchrotronie HASYLAB DESY w Hamburgu w Niemczech – uczestnik
  Termin: 28-30.01-2015

4.      Grant finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012)

 • Grant obliczeniowy realizowany na komputerach w Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET AGH: – kierownik
  Nr grantu: MNiSW/SGI3700/UMCSLublin/071/2012
  Tytuł: Badania strukturalne biologicznie czynnych związków heterocyklicznych na podstawie danych z dyfrakcji promieni X

5.      Grant finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013)

 • Grant obliczeniowy realizowany na komputerach w Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET AGH: – kierownik
  Nr grantu: MNiSW/Zeus_lokalnie/UMCSLublin/015/2013
  Tytuł: Badania właściwości związków biologicznie czynnych za pomocą obliczeń kwantowo-chemicznych

6.      Grant OPUS 3 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (2012)

 • Grant konkurs OPUS 3 – wykonawca
  Nr grantu: 2012/05/B/ST5/00362 kierownik dr Oleh M. Demchuk
  Tytuł: Projektowanie oraz synteza katalizatorów o właściwościach specjalnych, w tym chiralnych, rozpuszczalnych w wodzie i immobilizowanych w/na perfluorowanych i stałych nośnikach. Zastosowanie w syntezach prowadzonych w przyjaznych środowisku warunkach.