2019
Beata Cristóvão, Dariusz Osypiuk, Agata Bartyzel, Barbara Miroslaw, Renata Lyszczek, Heteronuclear CuII/ZnII-LnIII complexes with N,O-donor ligands – Synthesis, crystal structures and thermal properties
2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference, 18-21.06.2019, Budapest, Hungary - oral presentation
 
2018
Barbara Mirosław, Dmytro Babyuk, Agnieszka Łapczuk-Krygier, Agnieszka Kącka-Zych, Oleg M. Demchuk, Radomir Jasiński, Regioselectivity of [3+2] cycloaddition between benzonitrile N-oxide and 3-nitroprop-1-ene
XXI International Symposium „Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds”, At Lodz (Poland),  23.11.2018 - poster
 
B. Cristóvão, B. Miroslaw, A. Bartyzel, Synthesis, crystal structures and thermal investigation of heteronuclear CuII/ZnII-LnIII complexes with Schiff base ligands, 13th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (CCTA 13), 02-06.09.2018 Zakopane (Poland) - oral presentation.
 
Barbara Miroslaw, Beata Cristóvão, Agata Bartyzel, Halina Głuchowska
Applications of Thermal Analysis Methods to studies of ZnII-LnIII-ZnII Complexes Incorporating the Alcohol Functionalized Compartmental Schiff Base Ligand
13th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (CCTA 13), 02-06.09.2018 Zakopane - poster
 
B. Cristóvao, D. Osypiuk, B. Mirosław, W. Ferenc, A. Bartyzel, H. Głuchowska
Crystal structures and thermal properties of CuII4-LnIII2 (Ln = Ho, Er, Tm) complexes with the N,N’-bis(2,3-dihydoxybenzylidene)-1,3-diamino-2,2-dimethylpropane
13th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (CCTA 13), 02-06.09.2018 Zakopane - poster
 
W. Ferenc, B. Cristóvao, B. Mirosław, D. Osypiuk, K. Kaabi, F. Lefebvre, Ch. Jelsch, Cherif Ben Nasr
Complexes of Cu(II) ions with selected organic ligands. Surface characterization, structure and magnetic properties.
Sympozjum Polsko-Ukraińskiego,Lublin 28-31.08.2018 - poster
 
Barbara Miroslaw, Beata Cristóvão, Zbigniew Hnatejko
Kompleksy ZnII–LnIII–ZnII z Zasadami Schiffa Jako Potencjalne Luminescencyjne Sondy Molekularne
XXI Naukowa Konferencja Magnezologiczna, Lublin 26.05.2018 - poster
 
2017
 
Karolina Kula, Joanna Dobosz, Oleg M. Demchuk, Barbara Miroslaw, Agnieszka Łapczuk-Krygier, Radomir Jasiński
On the question of regioselectivity of 1,3-dipolar cycloaddition between 3,3,3-trichloro-1-nitroprop-1-ene and diazocompounds
XX International Symposium „Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds”, At Lodz (Poland), Volume: [accepted] - Conference Paper - 23-24.11.2017
 
Karolina Kula, Karolina Kula, Agnieszka Kącka-Zych, Barbara Miroslaw, Radomir Jasiński
Pochodne hydrazyny jako nieoczekiwany produkt reakcji diazafluorenu z wybranymi komponentami elektrofilowymi
VI Ogólnopolska Konferencja "Pomiędzy naukami", At Chorzów (Poland) - Oral 15.09.2017
 
Karolina Kula, Agnieszka Kącka-Zych, Barbara Miroslaw, Radomir Jasiński
Diazafluorene as 1,3-dipole in reactions with conjugated systems of alkenes functionalized electrophilic groups
Conference: 4-th International Summer School 'Nanotechnology and Nanomaterials' NANO2017, At Migove, Chernivtsi (Ukraine) - Conference Paper - 23-26.08.2017
 
2016
 
Radomir Jasiński, Barbara Miroslaw, Oleg M. Demchuk, Agnieszka Łapczuk-Krygier
New example of extremal push-pull catalyst
XV Ukrainian-Polish Symposium "Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications" 12.09.2016 - 15.09.2016 Lwów, Ukraina - poster

Radomir Jasiński, Barbara Mirosław, Oleg M. Demchuk, Dmytro Babyuk, Agnieszka Łapczuk-Krygier
Understanding of unexpected, extremely low reactivity of (2E)-3-[4-(dimethylamino)phenyl]-2-nitroprop-2-enenitrile
XIX International Symposium „Advances In The Chemistry Of Heteroorganic Compounds” Łódź 25.11.2016 - poster

Karolina Kula, Agnieszka Kącka, Barbara Mirosław, Radomir Jasiński
Diazafluorene as 1,3-dipole in reactions with conjugated nitroalkenes
XIX International Symposium „Advances In The Chemistry Of Heteroorganic Compounds” Łódź 25.11.2016 - poster

Barbara Mirosław, Oleg M. Demchuk, Janusz Lipkowski, Radomir Jasiński
Studies on palladium complex of air stable C,P-ligand BisNap-Phos
XIX Naukowa Konferencja Magnezologiczna „Znaczenie pierwiastków w środowisku i medycynie”. Lublin, 04.06.2016
 
2015
 
B. Miroslaw, M.T. Klepka, A. Drzewiecka-Antonik and A. Wolska
Structural studies of Cu complexes with 1,2,4-triazole-3-thione ligands
European XFEL Users‘ Meeting 2015 and DESY Photon Science Users‘ Meeting 2015, 28-30.01.2015, Hamburg, Niemcy
 
Strukturalny dowód cyklizacji pochodnej karbonylotiosemikarbazydu
Barbara Mirosław, Maciej Woś, Anna Pachuta-Stec, Monika Pitucha
XVIII Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna, 30.05.2015, Lublin
 
Analiza strukturalna 5-pirydylo-2-merkapto-1,3,4-oksadiazolu
Maciej Woś, Konrad Sobiesiak, Elżbieta Pawulska, Paweł Pawluczuk, Kamila Bachur, Barbara Mirosław, Anna Pachuta-Stec, Monika Pitucha
XVIII Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna, 30.05.2015, Lublin
 
Structural studies on palladium complex with air stable phosphorous C,P-ligand BisNap-Phos – a greener catalyst for cross-coupling reactions
Barbara Mirosław, Oleg Demchuk, Janusz Lipkowski
57 Konwersatorium Krystalograficzne, 25-26.06.2015, Wrocław
 
Sterically Hindered ortho-Methoxy Substituted Biaryl Phosphines: Synthesis and Application in Palladium Catalysed Reactions
Oleg Demchuk, Barbara Mirosław, Radomir Jasiński
45th World Chemistry Congress, 09-14.08.2015, Bexco, Busan, Korea - oral
 
Novel synthesis of chiral norbornene-based diphosphine oxides
Katarzyna Szwaczko, Oleg M. Demchuk, B. Mirosław, K. Michał Pietrusiewicz
European Symposium on Organic Reactivity, 30.08-04.09.2015, Kiel, Niemcy
 
Studies on chiral palladium complexes of C,P- chelating ligand BisNap-Phos
Oleg Demchuk, Barbara Mirosław, Radomir Jasiński, Janusz Lipkowski
58 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, 21-25.09.2015, Gdańsk
 
Thermal properties of heteronuclear CuII4–LnIII2 complexes with the N,O-donor Schiff base ligand (N,N’-bis(2,3-dihydroxybenzylidene)-1,3-diaminopropane)
Beata Cristóvão, Barbara Miroslaw, Wiesława Ferenc, Halina Głuchowska
2nd Conference On Calorimetry And Thermal Analysis And 5th Joint Czech - Hungarian - Polish – Slovakian, 06-10.09.2015, Zakopane
 
The supramolecular interactions in the crystal net of diasteriomerically pure BisNap-Phos palladium complex
Oleg M. Demchuk, Barbara Mirosław, Radomir Jasiński, Janusz Lipkowski
18th International Symposium „Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds” 20.11.2015, Łódź
 
Synthesis, structural and magnetic characterization of heteronuclear CuII4–LnIII2 (Ln = Tb, Ho, Er) complexes with the hexadentate N,O-donor ligand
Beata Cristóvão, Barbara Miroslaw, Wiesława Ferenc
International Conference on Functional Molecular Materials, 18-20.11.2015, Kraków - oral
 
2014
 
Barbara Miroslaw, Anna E. Koziol, Joanna Stefanska, Daniel Szulczyk, Marta Struga
Copper Coordination Compounds As Antimicrobial Agents
Trends in Drug Research; The 32nd Cyprus Noordwjikerhout Camaerino Symposium 18–22.05.2014, Limassol, Cyprus – oral presentation
 
Anna E. Kozioł, Barbara Mirosław, Anna Lubecka, Anna Woźniak, Robert Rejdak
Crystallization (ferning) test for natural and artificial tears
VI International Symposium Advances in diagnosis and treatment of cornea diseases, 6-8.03.2014 Wisła, Polska
 
Barbara Mirosław, Agnieszka Wronka, Irena Malinowska, Anna E. Kozioł, Monika Pitucha, Jolanta Rzymowska, Aleksandra Drzewiecka, Marcin Klepka, Anna Wolska
Changes in anticancer activity and lipophilicity of 1,2,4-triazole-3-thiones upon complexation
XVII Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna, 31.05.2014 Lublin
 
Beata Crisctovao, Vukosava Živković-Radovanović, Gordana Vučkovićd, Barbara Miroslaw, Wiesława Ferenc, Halina Głuchowska, Iwona Rusinek
The biological activity of homo-(CuII) and heterodinuclear (CuII-LnIII where Ln = Ho, Tm, Yb, Lu) Schiff base complexes
XVII Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna, 31.05.2014 Lublin
 
Anna E. Kozioł, Aleksandra Sawczenko, Barbara Mirosław
Czy można sterować oddziaływaniami niekowalencyjnymi tiomocznika w kryształach N,N’-dipodstawionych pochodnych?
57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, 14-18.09.2014, Czestochowa
 
Barbara Mirosław, Paweł Rejmak, Ewa Brocławik, Aleksandra Drzewiecka-Antonik, Hanna Małuszyńska, Anna Bielenica, Daniel Szulczyk, Marta Struga, Anna E. Kozioł
Badania nad selektywnością reakcji 3- i 4-amino-1,2,4-triazoli z izotiocyjanianami
57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, 14-18.09.2014, Czestochowa – oral presentation
 
Barbara Mirosław, Zbigniew Hnatejko, Katarzyna Tyszczuk, Monika Pitucha, Marcin Klepka, Aleksandra Drzewiecka-Antonik, Anna Wolska, Anna E. Kozioł
Synthesis, coordination architecture, luminescent properties and electrochemical studies on hexanuclear copper(I) complex with N,S donor ligand
57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, 14-18.09.2014, Czestochowa – oral presentation
 
Aleksandra Sawczenko, Barbara Miroslaw, Anna E. Kozioł
Modification of non-covalent interactions in crystal structure of indolethyl-thiourea derivatives
XVI Conference of young scientists and student chemists of southern region of Ukraine with international participation, Odessa 28-30.04.2014 – oral presentation
 
Julia Kłak, Beata Cristóvão, Barbara Mirosław
Kompleksy Cu–4f–Cu ORAZ Cu–4f Z N,N’-bis(5-bromo-2-hydroxy-3-metoksybenzylideno)propyleno-1,3-diaminą – struktura i właściwości magnetyczne
II Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej Horyzonty Chemii Wrocław, 7-10.09.2014
 
Katarzyna Szwaczko, Oleg M. Demchuk, B. Mirosław, K. Michał Pietrusiewicz
New development in fuctionalization of NORPHOS oxide based on Catellani reaction
XVII International Symposium “Advances in the Chemistry of Hetero-organic Compounds” Łódź, 21.11.2014
 
2013
 
Anna E. Kozioł, Barbara Mirosław, Anna Lubecka, Anna Woźniak, Robert Rejdak
„Łzy naturalne i sztuczne – wykorzystanie testu krystalizacji łez (ferning test)”
55 Konwersatorium Krystalograficzne 27-29.06.2013 Wrocław
 
Aleksandra Sawczenko, Łukasz Kończak, Barbara Mirosław, Anna E. Kozioł
Analiza konformacyjna nowych pochodnych tryptaminowo-tiomocznikowych
VII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 19-21.06.2013
 
Aleksandra Sawczenko, Barbara Mirosław, Anna E. Kozioł, Daniel Szulczyk, Marta Struga
Wpływ podstawnika na konformacje układu pochodnych tryptaminowych tiomocznika
X Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików - ChemSession'13, 17 maja 2013
 
Anna E. Kozioł, Barbara Mirosław, Anna Lubecka, Anna Woźniak, Robert Rejdak
Skład łez naturalnych i sztucznych
56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, 16-20.09.2013, Siedlce
 
Anna E. Kozioł, Barbara Mirosław, Anna Lubecka, Anna Woźniak, Robert Rejdak
Test krystalizacji łez naturalnych i sztucznych
56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, 16-20.09.2013, Siedlce
 
Anna E. Kozioł, Barbara Mirosław, Aleksandra Sawczenko, Daniel Szulczyk, Anna Bielenica, Marta Struga, Hanna Małuszyńska
Pochodne N,N’-dipodstawionego tiomocznika jako syntony supramolekularne
56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, 16-20.09.2013, Siedlce - wykład
 
Beata Cristóvão, Barbara Mirosław, Julia Kłak
Heterordzeniowe kompleksy NiII–LnIII z ligandem N,O-donorowym – synteza, struktura, właściwości fizykochemiczne
56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, 16-20.09.2013, Siedlce
 
Barbara Miroslaw
DFT study of molecular structure of selected 3-hydroxyflavones
3rd International Conference and Workshop “Plant – the source of research material”, 16 – 18.10.2013, Lublin
 
Barbara Mirosław, Monika Pitucha, Jolanta Rzymowska, Anna E. Kozioł
Aktywność przeciwnowotworowa a struktura pochodnych 1,2,4-triazolo-3-tionów
XVI Naukowa Lubelska Konferencja Magnezologiczna, 25.05.2013, Lublin
 
Barbara Miroslaw, Monika Pitucha, Jolanta Rzymowska, Anna E. Koziol, Aleksandra Drzewiecka, Marcin Klepka, Anna Wolska
Novel 1,2,4-triazole-3-thione copper complexes as potent anticancer agents. Structure – activity relation.
Joint Meeting on Medicinal Chemistry, 30.06-04.07.2013, Lublin – oral presentation
 
2012
 
Barbara Miroslaw, Beata Cristóvão, Julia Kłak
Novel tetranuclear Ni2Gd2 Schiff-base complex - synthesis, crystal structure and magnetic properties
The XXII Conference on Applied Crystallography, September 02-06, 2012, Targanice, Poland – oral presentation
 
Beata Cristóvão, Barbara Miroslaw, Julia Kłak, Wiesława Ferenc
Synthesis, crystal structures and magnetic properties of NiII–4f–NiII Schiff base complexes
8th International Conference on f-Elements, Udine ITALY August 26-31, 2012
 
Wiesława Ferenc, Beata Cristóvão, Barbara Mirosław
Thermal properties of 3d–4f Schiff base complexes
11th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, 9-13.09.2012 Zakopane
 
Anna E. Kozioł, Barbara Mirosław, Monika Pitucha
Kompleksy 4-etylo-1,2,4-triazolotionów z jonami Cu(I)
55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, 16-20 września 2012, Białystok
 
Beata Cristóvão, Barbara Mirosław, Julia Kłak, Wiesława Ferenc
Heterordzeniowy kompleks CuII2LaIII2 – struktura oraz właściwości spektroskopowe, termiczne i magnetyczne
55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, 16-20 września 2012, Białystok
 
Beata Cristóvão1, Barbara Mirosław2, Julia Kłak3
Kompleksy 3d–LnIII N,N’-bis(5-bromo-2-hydroxy-3-metoksybenzylideno)propyleno-1,3-diaminy – struktura i właściwości fizykochemiczne
55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego 16-20 września 2012, Białystok
 
Aleksandra Sawczenko, Marta Fatyga, Barbara Mirosław, Anna E. Kozioł
Ftalimid jako ligand kationów metali
55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, 16-20 września 2012, Białystok
 
Aleksandra Sawczenko, Barbara Mirosław, Anna E. Kozioł, Daniel Szulczyk, Marta Struga
Konformacje fragmentu tryptaminy w pochodnych zawierających grupę tiomocznikową
55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, 16-20 września 2012, Białystok
 
Anna E. Kozioł, Barbara Mirosław, Magdalena Pakosińska-Parys, Teodor Zawadowski, Marta Struga
Badania strukturalne związków inkluzyjnych pochodnej antraceno-dikarboksyimidu z alkoholami
54 Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław 5 - 6 lipca 2012 r.
 
Aleksandra Sawczenko, Barbara Mirosław, Anna E. Kozioł, Daniel Szulczyk, Marta Struga
Modyfikacja oddziaływań międzycząsteczkowych w kryształach dipodstawionego tiomocznika
54 Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław 5 - 6 lipca 2012 r.
 
B. Cristóvão, B. Mirosław
Heterordzeniowe związki kompleksowe z zasadami Schiffa – właściwości fizykochemiczne
Ogólnopolskie sympozjum Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 12-14.06.2012 Lublin
 
Daniel Szulczyk, Marta Struga, Aleksandra Sawczenko, Barbara Mirosław, Anna E. Kozioł, Ewa Kędzierska, Sylwia Fidecka
Synthesis, structure and pharmacological evaluation of selected tryptamine thiourea derivatives.
V Konwersatorium Chemii Medycznej, 13-15.09.2012 Lublin
 
2011
 
Barbara Miroslaw, Monika Pitucha, Malgorzata Heliniak, Anna E. Koziol,
Novel Cu complexes of 1,2,4-triazole-3-thione derivatives
XXII International Congress and General Assembly of the IUCr, 22-30 sierpień 2011, Madryt
 
Wiesława Ferenc, Beata Cristóvão, Barbara Mirosław
Synthesis, crystal structure and thermal properties of the NiIINdIIINiII Schiff base complex
10th International seminar on thermal analysis and calorimetry, wrzesień 2011, Płock
 
Beata Cristóvão, Barbara Mirosław
A Trinuclear 3d-4f Schiff base complex – crystal structure, spectra and thermal properties
33rd International Conference on Vacuum Microbalance and Thermoanalytical Techniques
3rd COMPOSITUM Conference, Hybrid Nanocomposites and Their Applications, 26-30 czerwiec, 2011, Zamość
 
Barbara Mirosław, Radosław Keller, Teodor Zawadowski, Jerzy Kossakowski, Anna E. Kozioł, Marta Struga
Inclusion selectivity of 9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene-11,12-dicarboximide
54 Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem, 18-22 września 2011, Lublin
 
Beata Cristóvão, Julia Kłak, Barbara Mirosław, Wiesława Ferenc
Heterordzeniowe związki kompleksowe – synteza, struktura oraz właściwości spektroskopowe, termiczne i magnetyczne
54 Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem, 18-22 września 2011, Lublin
 
Anna E. Kozioł, Aleksandra Drzewiecka, Barbara Mirosław, Daniel Szulczyk, Marta Struga
Selektywność reakcji 3-amino-1,2,4-triazolu z izotiocyjanianami
53 Konwersatorium Krystalograficzne, 30 czerwca – 1 lipca 2011, Wrocław
 
Barbara Mirosław, Daniel Szulczyk, Anna E. Kozioł, Marta Struga
Structural study of tryptamine derivatives
54 Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem, 18-22 września 2011, Lublin
 
2005-2008
 
B. Mirosław, A. Bielenica, J. Kossakowski, A.E. Kozioł
Badania strukturalne cząsteczek i kryształów acetoksy pochodnych imidów cyklicznych
Zjazd PTChem i SITPChem, Opole, 7 – 11.09.2008
 
B. Mirosław, M. Struga, J. Kossakowski, A. E. Kozioł, Tadeusz Lis
Badania struktury cząsteczek i kryształów pochodnych 1,3-tiazepiny
50 Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław, 26 – 28.06.2008
 
B. Mirosław, M. Struga, J. Kossakowski, A. E. Kozioł
Badania strukturalne metylo pochodnych 4-azatricyclo[5.2.1.02,6]dec-8-ene-3,5-dionu
50 Zjazd PTChem i SITPChem, Toruń, 9 – 12.09.2007
 
B. Mirosław, A. Bielenica, M. Struga, J. Kossakowski, A. E. Kozioł
Współzawodnictwo akceptorów wiązań wodorowych w kryształach wybranych imidów cyklicznych
49 Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław, 28 – 29.06.2007
 
B. Mirosław, B. Kuran, J. Kossakowski, A. E. Kozioł
Badania strukturalne pochodnych N-hydroksydikarboksyimidu. Analiza wpływu podstawników na sposób asocjacji grup hydroksylowych
XLIX Zjazd PTChem i SITPChem, Gdańsk, 18 – 22.09.2006
 
J. Kossakowski, M. Struga, B. Mirosław, A. E. Kozioł, A. Wojciechowska
Synteza nowych pochodnych 4-amino-10-oxa-4-azatricyklo[5.2.1.02,6]dek-8-eno-3,5-dionu
XLIX Zjazd PTChem i SITPChem, Gdańsk, 18 – 22.09.2006
 
T. Peña. Ruiz., A. E. Koziol, B. Miroslaw, J. Kossakowski, M. Struga
Conformational analysis of khellinone
1st European Chemistry Congress, Budapest, Hungary, 27-31.08.2006
 
B. Mirosław, M. Pakosińska-Parys, M. Krawiecka, J. Kossakowski, A. E. Kozioł
Wpływ konformacji podstawników hydroksyalkilowych na sposób asocjacji w pochodnych 10-oksa-4-azatricyklo[5.2.1.02,6]dek-8-eno-3,5-dionu
48 Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław, 29 – 30.06.2006
 
B. Hurkała, M. Struga, A. Wojciechowska, J. Kossakowski, A. E. Kozioł
Struktury pochodnych imidowych kwasu bicyklo[2.2.2]okt-5-eno-2,3-dikarboksylowego
XLVIII Zjazd PTChem i SITPChem, Poznań, 18 – 22.09.2005
 
M. Struga, K. Dudzic, B. Hurkała, B. Klimek, A. E. Kozioł
Struktury pochodnych imidu kwasu 7-oksabicyklo-[2.2.1]-hept-5-eno-2,3-dikarboksylowego
47 Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław, 30.06 – 01.07.2005